Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Ulgowy ZUS po zmianie działalności w formie spółki cywilnej na indywidualną” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Wspólnik spółki cywilnej może zachować prawo do preferencyjnych składek także po jej rozwiązaniu i zmianie wpisu w CEIDG.

– Przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i ma prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w preferencyjnej wysokości. Chciałby zmienić formę działalności ze spółki cywilnej na jednoosobową działalność gospodarczą w ramach tego samego wpisu. Czy zachowa prawo do ulgowego ZUS?

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru składek nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia ma osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą, która nie prowadzi i nie prowadziła jej w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych oraz nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres firmy.

Poprzez zawarcie umowy spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przy czym osiągnięcie tego celu możliwe będzie głównie poprzez podjęcie się prowadzenia działalności gospodarczej. Strony umowy spółki cywilnej stają się z mocy praw wspólnikami tej spółki uzyskującymi w momencie dokonania rejestracji w organie ewidencyjnym status przedsiębiorców. Statusu przedsiębiorcy nie uzyskuje więc w tym stanie rzeczy sama spółka, lecz wspólnicy tej spółki jako osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2016 s. 44