Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Dodatek za rozłąkę ? kiedy bez ZUS” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Firma budowlana prowadzi działalność na terenie kraju oraz Niemiec (ale nie ma tam oddziału). Część pracowników spółki zostaje czasowo przeniesiona z kraju, do pracy na terenie Niemiec, w ramach delegowania w oparciu o unijną dyrektywę. Z tego tytułu pracownicy otrzymują dodatek za rozłąkę, w oparciu o obowiązujący w spółce regulamin wynagradzania. Czy trzeba odprowadzać składki od takiego dodatku?

W myśl 2 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia składkowego podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowi dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne – do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Gdy pracodawca wypłaca oddelegowanym do wykonywania pracy poza granicami kraju dodatek za rozłąkę mający na celu zrekompensowanie faktu czasowego przebywania pracownika poza miejscowością zamieszkania z powodu świadczenia przez niego pracy poza siedzibą pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji również na zdrowotne.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 2/2016 s. 49