Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Student z Ukrainy pracujący na zlecenie a składka zdrowotna” – porada Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i Podatki”

Przedsiębiorca planuje zatrudnienie na umowę zlecenia studentów z Ukrainy do 26 roku życia. Uważa, że powinni być traktowani tak jak polscy studenci, tzn. nie powinien istnieć obowiązek opłacania za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy ma rację?

Tak. Wynika to z art. 6 ust. 4 usus, który wskazuje, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej o świadczenie usług, do której zgodnie z Kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są m.in. studentami, do ukończenia 26 lat.

Do ubezpieczenia zdrowotnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zasad, trybu i terminu zgłaszania do ubezpieczeń społecznych (art. 74 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 1/2016