Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i Podatki”

Jedyny udziałowiec założył spółkę z o.o. podpisując akt notarialny 16.06.2015 r. W dniu 27.07.2015 r. sąd dokonał rejestracji spółki w KRS. Faktyczną działalność gospodarczą rozpoczęła ona 8.08.2015 r., co zostało potwierdzone pismem złożonym do urzędu skarbowego. Od kiedy wspólnik podlega ubezpieczeniom?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 usus obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i art. 9, osoby fizyczne, które na obszarze Polski prowadzą pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące.

W myśl art. 8 ust. 6 pkt 1 i 4 usus za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. Z art. 13 pkt 4 usus wynika, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu w okresie od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do dnia zaprzestania jej wykonywania, z wyłączeniem okresu , na który wykonywanie działalności zostało zawieszone na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 1/2016