Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Jeśli przedsiębiorca-rolnik nie poinformuje o kwocie PIT, wypadnie z KRUS” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Prawo”

Osoba, która chce dalej być ubezpieczona w KRUS, mimo że prowadzi działalność gospodarczą, musi spełniać określone w przepisach warunki, a ponadto składać odpowiednie informacje przewidziane w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu rolników. Jeśli nawet spełnia warunki, ale nie dopełnia obowiązków informacyjnych wobec KRUS, to musi się liczyć z tym, że KRUS stwierdzi ustanie ubezpieczenia rolniczego. Nie pomoże tłumaczenie, że nie była odpowiednio pouczona w tym zakresie. Tak wynika z uchwały Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 17.09.2015 r. III UZP 1/15. Rolniczka była w pełnym zakresie ubezpieczona w KRUS od 2000 r. W decyzji o podleganiu ubezpieczeniu rolniczemu była informacja, że rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu w KRUS, jeśli złoży stosowne oświadczenie. Kobieta założyła własną firmę w 2002 r., ale nie poinformowała o tym KRUS, ani nie złożyła odpowiednich zaświadczeń, ani informacji o podatku z tytułu prowadzonej firmy. KRUS stwierdził ustanie ubezpieczenia społecznego rolników w okresie 2005-2012. Sn orzekł, że brak indywidualnego pouczenia ubezpieczonego przez organ rentowy o wynikającym z art. 5a ust. 3 i 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników obowiązku złożenia w terminie zaświadczenia właściwego organu podatkowego o wysokości należnego podatku dochodowego od przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie powoduje uchylenia określonego w art. 5a ust. 6 tej ustawy skutku w postaci ustania ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki” nr 1/2016