Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Świadczenie przedemerytalne nie daje statusu emeryta” – artykuł Magdalen Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

Inne są obowiązki składkowe przedsiębiorcy emeryta, a inne tego na świadczeniu przedemerytalnym.

W myśl art. 9 ust. 5 usus, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Jeśli przystąpią do tych ubezpieczeń, obejmowane są również ubezpieczeniem wypadkowym. Z mocy ustawy nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Przepis ten odnosi się wyłącznie do osób mających ustalone prawo od emerytury lub renty. Nie obejmuje pobierających świadczenia przedemerytalne. Przysługuje bowiem ono na mocy ustawy z 30.04.2014 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU z 2013 r. poz. 170 ze zm.) i wypłacane jest ze środków Funduszu Pracy, tymczasem emerytury i renty przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przedemerytalne ze względu na odmienny charakter nie może być utożsamiane z emeryturą lub rentą.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 6/2015