Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne. Wybrane problemy” – książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

imagesViewerPrezentuję kolejną książkę mojego współautorstwa. To obszerna publikacja dotycząca nowych regulacji, adresowana głównie do praktyków. W wyczerpujący sposób omawia kwestie związane z przyznawaniem członkom rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. Przybliża także problematykę zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przedstawiono także zasady ustalania dochodu z roku bazowego, składu rodziny oraz uznawania świadczeń za nienależnie pobrane. Istotną część publikacji stanowią również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów.

Książka – już szósta z tej serii – dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

Magdalena Januszewska, Anna Kawecka, Barbara Matysik, Bartłomiej Mazurkiewicz, Iwona Sierpowska „Karta Dużej Rodziny. Świadczenia rodzinne. Wybrane problemy”,  wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISBN: 978-83-264-8174-1

Więcej informacji na stronach wydawnictwa