Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Firma na wyspach i firma w Polsce” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Pan X od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii. Tam też na stałe mieszka i reguluje należności wobec brytyjskiego systemu ubezpieczeń. Posiada wydany przez brytyjską instytucję ubezpieczeniową formularz A1. W 2014 r. rozpoczął także prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i płaci z tego tytułu podatki. Czy powinien odprowadzać składki do ZUS?

Odpowiedź:

Zasadą jest, że w danym momencie można być ubezpieczonym w tylko jednym państwie członkowskim UE. Kwestie związane z ustaleniem ustawodawstwa właściwego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE.L nr 166, str. 1) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE.L nr 284, str. 1).

ZUS nie ustala w trybie interpretacji indywidualnej ustawodawstwa właściwego. Dlatego w sprawach, w których zainteresowany podejmuje aktywność zawodową na terenie dwóch państw członkowskich UE musi we wniosku musi wskazać, jakiemu ustawodawstwu podlega. ZUS przyjmuje oświadczenie wnioskodawcy jako prawdziwe, nie prowadząc postępowania wyjaśniającego.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 5/2015