Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej” – książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Książka opisuje zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, w tym m.in.: obowiązek sporządzania regulaminu wynagradzania, ustalanie wynagrodzenia zasadniczego i dodatków płacowych (dodatku stażowego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego, nagrody pieniężnej, dodatku dla pracownika socjalnego), trzynastki oraz nagrody jubileuszowej. Przedstawiono również obowiązujące od 2015 r. zmiany w zasadach wyliczania wynagrodzeń wynikające z podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady zaliczania do stażu pracy okresów pracy w gospodarstwie rolnym.
Część publikacji stanowią przykłady, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy. Książka to praca zbiorowa autorów, specjalistów praktyków z tej dziedziny.

Dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

[Praca zbiorowa] Zasady wynagradzania pracowników ośrodków pomocy społecznej, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015 ISBN:978-83-264-8166-6

Więcej na stronach wydawnictwa