Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wspólny adres, ale bez współpracy” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Kobieta prowadzi działalność gospodarczą i chce zatrudnić syna na umowę o pracę. Mają wspólny adres zamieszkania i zameldowania, ale odrębne rodziny, budżety i gospodarstwa domowe. Syn z partnerką mieszka na parterze budynku w trzypokojowym mieszkaniu z kuchnią i łazienką, a matka mieszka na pierwszym piętrze w lokalu o podobnym rozkładzie. Czy musi ubezpieczać syna jako osobę współpracującą przy działalności gospodarczej, czy też może zawrzeć z nim umowę o pracę?

Zamieszkiwanie dorosłego dziecka z rodzicami nie może być automatycznie uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o sus jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Jednocześnie, stosownie do art. 8 ust. 11 ustawy o sus, za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

O statusie osoby współpracującej decyduje współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, ścisła więź rodzinna z osobą prowadzącą działalność oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 2/2015