Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Przedsiębiorca z zagraniczną wdowią rentą” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Pani X od 2009 r. w półrocznych odstępach otrzymuje zagraniczną rentę z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej po zmarłym mężu. W 2013 r. założyła działalność gospodarczą i zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS (opłaca składki z kodem 057000). Uznała jednak, że z dniem rozpoczęcia działalności powinna zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS na druku ZZA z kodem 057020 i opłacać za siebie wyłącznie składkę zdrowotną, gdyż ze względu na rentę składki społeczne są dla niej dobrowolne. Czy rzeczywiście nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych?

Art. 9 ust. 4c w zw. z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o sus stanowi, że osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów działalności gospodarczej, mające ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym do czasy ustalenia prawa do emerytury. Tym samym obowiązek ubezpieczeń społecznych z działalności gospodarczej odnosi się wyłącznie do osób z ustalonym prawej do takiej renty.

Osoba z ustalonym prawem do renty rodzinnej (w tym wypadku z tytułu niemieckiej renty wdowiej) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym jedynie dobrowolnie.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 2/2015