Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Niektóre spółki można zakładać on-line” – artykuł Magdaleny Januszewskiej na portalu „Rachunkowość”

Od 15.01.2015 r. można założyć spółkę jawną i komandytową przez internet z użyciem wzorców umów opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wcześniej było to możliwe wyłącznie w wypadku spółek z o.o. Skutkować to ma skróceniem czasu powstania takich spółek (teoretycznie z dnia na dzień), obniżeniem kosztów rejestracji, w tym opłat za wpis do KRS, a także w niektórych przypadkach uniknięciem sporządzania aktów notarialnych. W tym celu obniżono opłaty sądowe ? za założenie spółki przez Internet trzeba zapłacić 250 zł (tradycyjnie ? 500 zł), a za zmiany w umowie ? 200 zł (tradycyjnie – 250 zł).

Zakładając spółki jawną i komandytową z użyciem wzorca ? w sposób elektroniczny można wnieść tylko wkłady pieniężne. Umowa jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

Zestawienie najważniejszych zmian wynikających z ustawy z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy ? Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r. poz. 4) można znaleźć na portalu „Rachunkowości”.

Czytaj więcej