Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Biznes w Polsce i USA” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki”

– Pani X od lat mieszka w USA i tam prowadzi działalność gospodarczą w formie spółek z o.o. Tam też podlega ubezpieczeniom społecznym i płaci podatki. W 2014 r. rozpoczęła działalność gospodarczą w Polsce. Czy z tego tytułu powinna opłacać składki, zważywszy że w jej wypadku właściwym w zakresie zabezpieczenia społecznego jest ustawodawstwo USA?

Kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w opisanej sytuacji reguluje umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej z 2.04.2008 r. (DzU z 2009 r., nr 46 poz. 374 ze zm.). Jej art. 6 ust. 4 stanowi, że osoba pracująca na własny rachunek, która ma miejsce zamieszkania na terytorium strony, podlega przepisom prawa tylko tej strony.

Więcej w czasopiśmie „Rachunkowość i podatki” nr 2/2015