Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

Książka „Świadczenia rodzinne” współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Okładka książki Świadczenia RodzinneUkazała się książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej Świadczenia rodzinne (wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014).

To komentarz adresowany głównie do praktyków. W wyczerpujący sposób omawia kwestie związane z ustalaniem prawa i przyznawaniem zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przybliża zasady ustalania dochodu z roku bazowego. Zawiera wzory decyzji w sprawie ich przyznania lub odmowy. Istotną część publikacji stanowią odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji przepisów. Stanowią one odzwierciedlenie problemów, które pojawiły się w działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Książka dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

Magdalena Januszewska, Bartłomiej Mazurkiewicz Świadczenia rodzinne, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Więcej informacji na stronach wydawnictwa