Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej? – książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej

Ukazała się książka współautorstwa Magdaleny Januszewskiej Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej (wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014).

Kierowana jest głównie do praktyków zmagających się z tematyką przyznawania świadczeń przysługujących z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obejmuje zasady nabywania świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków przez osoby, które utraciły to prawo z dniem 1 lipca 2013 r. Omawia obowiązującą od 15 maja 2014 r. ustawę z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Poradnik zawiera odpowiedzi na pytania nurtujące pracowników organów administracji, a także wzory dokumentów. Książka dostępna jest w formie drukowanej i jako ebook.

Iwona Sierpowska, Bartłomiej Mazurkiewicz, Krystyna Tymorek, Magdalena Januszewska Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy społecznej, wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Więcej informacji na stronach wydawnictwa.