Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Tylko ZUS, czy także OFE” – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w Dzienniku Gazeta Prawna

Reguły dotyczące OFE wielokrotnie zmieniały się zarówno w odniesieniu do funduszy (np. wprowadzenie progu dopuszczalnych prowizji, obniżenie procenta odprowadzanej składki), jak i do ubezpieczonych ? w kwestii tego, dla kogo uczestnictwo jest obowiązkowe, dla kogo dobrowolne i czy decyzja w sprawie uczestnictwa jest ostateczna. Najnowsze zmiany legislacyjne spowodowały transfer ponad połowy środków z OFE do ZUS i zakładają automatyczną rezygnację z OFE tych osób, które nie podejmą żadnych działań. Jeśli ubezpieczony nie zrobi nic, to składka emerytalna trafi w całości do ZUS (w tym na indywidualne konto ok. 62,5 proc. i na subkonto ok. 37,5 proc.). A jeśli złoży oświadczenie, to do ZUS trafi ok. 85 proc. składki (ok. 62,5 proc. na indywidualne konto i 22,5 proc. na subkonto), a do OFE ok. 15 proc. składki. W wypadku tych, którzy mają mniej niż 10 lat do emerytury od listopada br. składki i tak będą trafiać tylko do ZUS.

Aktywnością muszą więc wykazać się ci, którzy chcą w OFE zostać. Tryb dokonywania decyzji do końca lipca br. w sprawie pozostania w OFE określa art. 11 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717). Kto chce zostać w OFE, musi złożyć wniosek w tej sprawie do ZUS. Najprościej wysłać list polecony, nie każdy bowiem dysponuje podpisem elektronicznym lub dostępem do platformy ePUAP. Wzór oświadczenia zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 27 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 140). Oświadczenia oraz informacje dotyczące powszechnego systemu emerytalnego oraz OFE udostępnia ZUS, można je też znaleźć na stronie www.emerytura.gov.pl. Także fundusze przesyłały swym klientom listy zawierające wzór oświadczenia o pozostaniu w OFE. Wysyłają też wiadomości sms i e-mail przypominające, że mija termin na podjęcie decyzji. Fundusze walczą bowiem o swoje przetrwanie, choć metody mają ograniczone, np. zakazem reklamy z art. 36 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, do dnia 31 lipca 2014 r. jest zabroniona reklama zawierająca informacje o OFE lub informacje sugerujące, że reklama odnosi się do OFE.

Przy okazji tej reformy pojawiają się też pojęcia takie jak ?okienka transferowe?, ?suwaki bezpieczeństwa?. Nie dziwi, że ubezpieczeni są zdezorientowani. Kolejne zmiany w systemie emerytalnym podważają zaufanie do niego. Ubezpieczeni tracą poczucie, że mają rzeczywisty wpływ na kształt swojej przyszłej emerytury. Trudno o racjonalną decyzję, skoro nie jesteśmy pewni reguł gry, w której uczestniczymy.

 

Opinia ukazała się 10 lipca 2014 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna.

Czytaj na stronach DGP