Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Kiedy były rolnik może uzyskać zasiłek macierzyński z ZUS” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

– Jestem żoną rolnika i korzystam z ubezpieczenia w KRUS. W związku z tym, że planuję ciążę, chciałabym uzyskać zasiłek macierzyński ZUS przez czas korzystania z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Czy będzie to możliwe, jeśli podejmę pracę?

Tak. Przepisy dotyczące ubezpieczenia rolnika i świadczeń przysługujących rolnikowi stosuje się także do małżonka rolnika, chyba że ten małżonek nie pracuje w gospodarstwie rolnika ani w gospodarstwie domowym bezpośrednio związanym z tym gospodarstwem rolnym (art. 5 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, t.j. DzU z 2013 r. poz. 1403 ze zm.). Skoro Czytelniczka jest ubezpieczona w KRUS, tzn., że pracuje bądź w gospodarstwie rolnika albo w ich gospodarstwie domowym.

Ubezpieczenie rolnicze również daje możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego, z tym, że zasady jego przyznawania są inne niż w przypadku zasiłku z ZUS.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu z tytułu:

1) urodzenia dziecka,

2) przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,

3) przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia

– w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej. Emerytura ta (od czerwca 2014 r.) wynosi 844,45 zł, więc aktualna wysokość jednorazowego zasiłku macierzyńskiego to 3377,80 zł.

Natomiast zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS jest miesięczny i obliczany w stosunku do podstawy wymiaru, od której były odprowadzane składki ubezpieczeniowe. Przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko;

2) przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;

3) przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia (art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU z 2014 r. poz. 159 ze zm.).

Okoliczności, z którymi wiąże się prawo do zasiłku macierzyńskiego są więc w obu wypadkach takie same. Z tym, że do nabycia zasiłku macierzyńskiego z ZUS konieczne jest pozostawanie w ubezpieczeniu chorobowym. Jeśli kobieta zatrudniłaby się i tym samym miałaby inny tytuł do ubezpieczeń społecznych (w ZUS), to nie podlegałaby macierzyńskiemu ubezpieczeniu rolniczemu. W konsekwencji nie będzie mieć też prawa do zasiłku macierzyńskiego z KRUS.

Więcej na stronach „DGP”

Czytaj więcej