Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

Magdalena Januszewska współautorem książki „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”

W czerwcu 2014r.  wydawnictwo „Rachunkowość” wydało książkę pod red. Anny Koleśnik „ABC płatnika składek ZUS – Przedsiębiorcy, pracownicy, zleceniobiorcy”

Zawiera ona m.in. obszerne opracowania autorstwa Magdaleny Januszewskiej:

– Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem

– Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do ubezpieczeń

– Zasady podlegania ubezpieczeniom  – w interpretacjach ZUS i NFZ

Ostatnio znaczenie zmieniły się przepisy dotyczące uprawnień rodzicielskich ? zarówno jeśli chodzi o te wynikające ze stosunku pracy, jak i z prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby prowadzące własne firmy zyskały możliwości ubezpieczenia, rekompensujące brak uprawnień do urlopu wychowawczego. Pojawiły się także tytuły do ubezpieczeń, które mają swe źródło wyłącznie w wychowywaniu małego dziecka.

Najbardziej rozpowszechnioną nowością jest możliwość z korzystania z urlopu rodzicielskiego, którego wzięcie tuż po urlopie macierzyńskim i dodatkowym macierzyńskim daje rok 80 proc. zasiłku macierzyńskiego. To z kolei powoduje, że coraz więcej kobiet korzystając z tych świadczeń jednocześnie podejmuje dodatkową działalność zawodową. Narasta więc problem zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Miał on mniejsze znaczenie, gdy urlopy były krótsze, bo też w pierwszym okresie życia dziecka dodatkowe zarobkowanie jest z natury rzeczy trudniejsze i przez to rzadsze. Praktyka pokazuje, że kobiety mają kłopoty z ustaleniem, czy i jakie powinny wówczas płacić składki.

Książka zawiera obszerne opracowania na temat wszystkich możliwości ubezpieczenia się przez młodych rodziców, zasad łączenia aktywności zawodowej z pobieraniem zasiłków macierzyńskich, podlegania ubezpieczeniom podczas urlopów związanych z rodzicielstwem. Obejmuje też nowe regulacje ubezpieczeniowe, skierowane do osób zajmujących się opieką nad dzieckiem: pracowników, przedsiębiorców oraz osób, które dotychczas nie były aktywne zawodowo.

Więcej informacji o książce na stronach „Rachunkowości” Czytaj więcej

Potrzebujesz porady w swojej sprawie? Skontaktuj się z autorką