Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

Czy za pracującego na urlopie rodzicielskim należy opłacać składki na FP i FGŚP – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „DGP”

Można znaleźć argumenty przemawiające zarówno za tym, że pracodawca może nie opłacać składek na FP i FGŚP po powrocie podwładnego do pracy w niepełnym wymiarze w związku z częściowym urlopem rodzicielskim, jak i za tym, że może zrobić to dopiero wtedy gdy pracownik definitywnie przestanie korzystać z uprawnień urlopowych związanych z rodzicielstwem.

Ani art. 104a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ani art. 9a ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy tego nie precyzują. Wskazują jedynie, że pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za powracających do pracy z poszczególnych urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z danego urlopu.

Więcej na stronach „DGP”

Czytaj więcej