Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Pytanie o składki na pomostówki pozostanie bez odpowiedzi” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Pracodawca, którego pracownicy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (DzU nr 237, poz. 1656 ze zm.) musi prowadzić dla rodzaje rejestrów ? wykaz stanowisk pracy, na których wykonywana jest taka praca oraz ewidencję wykonujących te prace.

Zakwalifikowanie pracy danego pracownika jako wykonywanej w szczególnych warunkach lub charakterze spoczywa na pracodawcy, gdyż to on zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych zobowiązany jest prowadzić ewidencję pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, za których trzeba płacić składki na FEP.

Ten, który chciałby zweryfikować swoje decyzje w tym zakresie, w szczególności co do prawidłowości wykazu stanowisk, nie ma na to szansy. W trybie interpretacji indywidualnej przedsiębiorca nie uzyska od ZUS informacji, czy prawidłowo zakwalifikował pracę swego podwładnego jako wykonywaną w szczególnych warunkach lub charakterze. W tym zakresie nie pomoże też Państwowa Inspekcja Pracy, choć pracownik, który nie zostanie ujęty w ewidencji i chce to zakwestionować (bo pozbawia go to ewentualnej emerytury pomostowej), może poskarżyć się do niej poskarżyć. Z licznych orzeczeń sądów administracyjnych wynika jednak, że Inspekcja nie jest umocowana do ustalania jakie stanowiska pracy spełniają warunki ustawy o emeryturach pomostowych.

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej