Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wieczna egzekucja zabezpieczonych należności” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Ma pecha ten, kto zalega wobec ZUS, a ma nieruchomość lub inny wartościowy majątek. Jego zobowiązanie nigdy się nie przedawni.

Zasadą jest, że należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (taki termin obowiązuje od 2012 r.). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje jednak także sytuację, w której należności z tytułu składek nie przedawniają się nigdy. Chodzi o te, które zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem. Po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

W praktyce oznacza to, że w stosunku do osoby, która nie ma majątku, zobowiązanie wobec ZUS przedawni się. Wobec tej, która ma np. mieszkanie, istnieje możliwość ustanowienia hipoteki na nim, a wtedy składki nie przedawnią się nigdy. Jak widać sytuacja dwóch dłużników zależy wyłącznie od ich sytuacji majątkowej, a nie ma nic wspólnego z przyczynami powstania zaległości w składkach ani postępowaniem danej osoby. Taka konstrukcja przepisów budzi wątpliwości konstytucyjne.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej