Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Składki zapłać na zapas” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Lepiej płacić składki na zapas

Jeśli ZUS zakwestionuje zwolnienie lekarskie, to przedsiębiorca może w niezamierzony sposób ?wypaść? z ubezpieczenia chorobowego.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i z tego tytułu ubezpieczone społecznie oraz zdrowotnie nie mają obowiązku opłacania składki chorobowej. Ubezpieczenie to jest dla nich dobrowolne. Gdy z niego korzystają, to w razie niedomagań zdrowotnych, mogą liczyć na zasiłek chorobowy. Fakt, że ubezpieczenie to jest dobrowolne ma swoje konsekwencje. Przede wszystkim chodzi o to, że osoba, która nie zapłaci składki chorobowej w terminie ?wypada? z ubezpieczenia chorobowego od kolejnego miesiąca, a w rezultacie nie może potem skorzystać np. z zasiłku chorobowego.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki na to ubezpieczenie. Ubezpieczenie to wygasa więc nawet w sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie ponosi winy. Przedsiębiorca może zatem ?wypaść? z ubezpieczenia nawet nieświadomie, np. jeśli omyłkowo ureguluje składkę w nieprawidłowej wysokości. Może tak się stać wtedy, gdy zmiana wysokości odprowadzonej składki wynika z proporcjonalnego jej obniżenia, które przysługuje gdy przedsiębiorca przez część miesiąca przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej