Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Po zmianie przepisów trudniej o rentę rodzinną” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Osoby, które ubiegają się po rentę rodzinną po zmarłych rodzicach lub małżonkach, miewają kłopoty z uzyskaniem świadczenia, jeśli od śmierci bliskiego minęło już trochę czasu. Reguły ich przyznawania są bowiem teraz mniej korzystne, niż kiedyś. Jedna z istotniejszych zmian miała miejsce 23 września 2011 r.,

ZUS stoi na stanowisku, że gdy osoba ubiega się o świadczenie, to stosuje się przepisy z dnia złożenia przez nią wniosku. Na ich podstawie sprawdza się, czy spełnione są wszystkie przesłanki do jego przyznania. Zasada ta może okazać się niekorzystna dla ubezpieczonych, jeśli pomiędzy zdarzeniem uzasadniającym przyznanie świadczenia, a dniem złożenia przez nich wniosku zmienią się przepisy.

Przykładem może być sytuacja, w której o rentę rodzinną ubiega się sierota, wdowiec lub wdowa, ale nie tuż po śmierci rodzica albo małżonka, ale np. po dwóch latach. W takiej sytuacji są też wdowy, które nie miały 50 lat w chwili śmierci męża, ale kończą ten wiek w ciągu pięciu lat od jego zgonu i w związku z tym mogą dopiero wtedy nabyć prawo do renty rodzinnej po nim.
Jeśli ZUS odmówi wdowiej lub sierocej renty, warto spróbować drogi odwoławczej.

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej