Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Biurokracja ZUS uderza w tysiące nowych firm” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Artykuł opisuje skutki zaniedbania obowiązków zgłoszeniowych przez biznesmenów, którzy po 24 miesiącach opłacania ulgowego ZUS, zaczynają płacić składki w pełnej wysokości.

Gdy przedsiębiorca traci prawo do preferencyjnych ubezpieczeń, to powinien przerejestrować się w ZUS, składając dokumenty ZUS ZUA i ZUS ZWUA. Zachodzą bowiem dwie zmiany ? kodu tytułu ubezpieczenia z 05 70 na 05 10 oraz podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru składek.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolne, co ma swe konsekwencje. Po pierwsze, objęcie nim następuje jedynie na wniosek zainteresowanego (art. 14 ust. 1 i 1a usus) i w terminie przez niego wybranym (art. 36 ust. 4 usus). Po drugie wystarczy nie zapłacić składki w całości lub w terminie, aby z niego ?wypaść? wbrew własnej woli. Wg części orzeczeń dalsze opłacanie składek po ?wypadnięciu? wystarczy, aby uznać to za dorozumiany wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Nowsze orzeczenia wymagają od zainteresowanego ponownego złożenia wniosku, bo odrzucają cywilistyczną konstrukcję czynności dorozumianych na gruncie ubezpieczeń społecznych (art. 60 k.c.).

W wypadku przedsiębiorców tracących po 24 miesiącach prawo do ulgi, sankcja w postaci ?wypadnięcia? z ubezpieczenia chorobowego przy zaniedbaniu przerejestrowania w ZUS, wydaje się zbyt dotkliwa, gdyż ani zmiana kodu, ani podstawy wymiaru nie wynika z działań ani chęci kształtowania stosunku ubezpieczeniowego przez przedsiębiorcę, ale następuje automatycznie, na mocy ustawy.  Nie należy więc stosować takiej samej miary, jak przy wypadnięciu z ubezpieczenia spowodowanego nieopłaceniem składki – ocenia Magdalena Januszewska.

Więcej w „Rzeczpospolitej” w artykule „Biurokracja ZUS uderza w tysiące nowych firm” autorstwa Mateusza Rzemka

Czytaj więcej