Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Prezesa się nie ubezpiecza” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Z racji zasiadania w zarządzie spółki kapitałowej nie płaci się składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takie obowiązki powstaną, jeśli firma podpisze z prezesem umowę, na podstawie której świadczy on swoje usługi.

Powołanie na stanowisko prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej, na podstawie art. 201 lub art. 368 kodeksu spółek handlowych, nie tworzy ze spółką żadnej więzi, która skutkowałaby obciążeniami ubezpieczeniowymi. Wynika to z tego, że ani ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) ani ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie wymieniają go jako tytułu ubezpieczeń. Powołanie na stanowisko prezesa w trybie ksh nie powoduje także powstania stosunku pracy.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej