Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Odpracowanie wyjść nie jest już traktowane jak praca w godzinach nadliczbowych” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Od 23 sierpnia 2013 r. obowiązuje nowy przepis, dotyczący nieregulowanej dotychczas kwestii incydentalnych, prywatnych wyjść w godzinach pracy. Zgodnie z art. 151 § 21 k.p. nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. Chodzi o to, aby odpracowanie np. wizyty u lekarza, w urzędzie, nagłego wezwania ze szkoły, etc. nie powodowało powstania nadgodzin. Pracownik musi napisać wniosek, a pracodawca powinien prowadzić ewidencję prywatnych wyjść, bo musi zapanować po pierwsze nad ich czasem, a po drugie nad tym, aby odpracowanie ich nie prowadziło do naruszenia dobowych i tygodniowych norm odpoczynku. Skoro dysponujemy takim sformalizowanym instrumentem, to trudniej uzasadnić nieoficjalne wyjście w czasie pracy. Pracodawcom łatwiej będzie uznać je za samowolne opuszczenie stanowiska i wyciągnąć z tego konsekwencje, ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej