Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

?Wygrana przed sądem nie zawsze oznacza powrót za biurko? ? wypowiedź ekspercka w artykule w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Gdy doszło do nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne (gdy stosunek pracy jeszcze trwa), przywrócenia do pracy (gdy już uległ rozwiązaniu) albo odszkodowania. Nawet jeśli żąda przywrócenia, to gdy sąd uzna to za niemożliwe lub niecelowe zamiast przywrócenia orzeknie odszkodowanie (art. 45 par. 2 k.p.). W wypadku niektórych pracowników takie zastępcze rozwiązanie jest niedopuszczalne (z wyjątkiem, gdy ma miejsce  likwidacja lub upadłość pracodawcy). Dotyczy to m.in. ciężarnych, korzystających z urlopu macierzyńskiego, ochrony przedemerytalnej i na podstawie przepisów szczególnych, w tym związkowców (art. 45 par. 3 k.p.).

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej