Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Uwaga ten przepis budzi wątpliwości” – opinia ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Za czas choroby nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne (zdrowotną – tak).  Składki trzeba opłacić w takim przypadku od podstawy wymiaru, którą zmniejsza się proporcjonalnie do liczby przepracowanych dni kalendarzowych. Powstaje pytanie, jak na gruncie ubezpieczeń jest traktowany czas, w którym ubezpieczony choruje. Nie można dać się zwieść brzmieniu art. 14 ust. 3 u.s.u.s., zgodnie z którym  „za okres opłacania składek uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków”. Przepis ten nie oznacza, że czas pobierania chorobowych wynagrodzeń lub zasiłków to tzw. okres składkowy. Chodzi jedynie o to, że nieopłacanie dobrowolnych składek w okresie pobierania np. zasiłku chorobowego, nie spowoduje przerwy w ubezpieczeniach, której efektem byłoby zerwanie ich ciągłości.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej