Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Nie proś kandydata o zdjęcie” – artykuł Magdaleny Januszewskiej i Agnieszki Gostkowskiej-Szmyt w „Rzeczpospolitej”

Bez względu na to, w jaki sposób prowadzona jest rekrutacja, pracodawca ma związane ręce, jeśli chodzi o dane, które może pozyskiwać od kandydatów do pracy. Zgodnie z art. 22 [1] kp, można żądać podania: imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.  Zakres danych przetwarzanych przez pracodawcę zwiększa się, gdy już daną osobę przyjmie do pracy.

Art. 22 [1] kp co prawda ma pierwszeństwo stosowania, ale odnosi się jedynie do danych, których pracodawca żąda. A przecież czasem pozyskuje je w inny sposób, np.  kandydat do pracy udostępnia je z własnej inicjatywy, np. poprzez wysłanie CV mimo braku rekrutacji. Niekiedy informacje pochodzą z innego źródła niż pracownik (np. od poprzedniego pracodawcy), a w trakcie zatrudnienia  firma przetwarza samodzielnie wytworzone dane, np. dot. wynagrodzeń, urlopów. W tych sytuacjach stosuje się ustawę o ochronie danych osobowych.

Więcej na stronach „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej