Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Wyższa emerytura po przeliczeniu kapitału początkowego” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rzeczpospolitej”

Ostatnia nowelizacja dotycząca zasad ustalania kapitału początkowego weszła w życie 1 października 2013 r. Przypomnijmy, że zasadniczo oblicza się go dla urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy byli ubezpieczeni przed 1 stycznia 1999 r. Służy on uwzględnieniu składek danej osoby sprzed tej daty, tak, aby można było je wziąć pod uwagę obliczając emeryturę wg nowych zasad. Znowelizowany ostatnio przepis odnosi się do sytuacji, w której okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym dana osoba pozostawała w ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie przez część miesięcy.

Osoby, które  mają już ustalony kapitał początkowy, mogą w każdej chwili złożyć wniosek do ZUS o jego ponowne ustalenie z zastosowaniem nowych przepisów. Jeśli tego teraz nie zrobią, to ZUS z urzędu przeliczy kapitał, gdy będzie przyznawał emeryturę. Ci zaś, którzy już pobierają to świadczenie, powinni jak najprędzej złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie kapitału początkowego, a co za tym idzie – emerytury. Wówczas ich świadczenie będzie wypłacane w wyższej wysokości od miesiąca wpływu wniosku.

Więcej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj więcej