Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„W administracji częściej żegnają się ze stanowiskiem niż z pracą” – wypowiedź ekspercka Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Praca w służbie cywilnej jest bardziej stabilna niż na komercyjnym rynku. Niewiele osób jest zwalnianych. Częstsze są przypadki, że po wygaśnięciu umów terminowych nie nawiązuje się kolejnych. Ci, którzy pracę tracą, zwykle dalej szukają jej w administracji.  Sytuacja zatrudnionych w administracji nie jest jednakowa. Przy rozwiązywaniu stosunków pracy pracowników służby cywilnej (czyli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), stosuje się odpowiednio kodeks pracy – tych zwolnić łatwiej. Natomiast w wypadku urzędników służby cywilnej, czyli tych, którzy są zatrudniani na podstawie mianowania, możliwości rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy określa ustawa o służbie cywilnej (art. 70 i 71). Są to szczególne, skonkretyzowane przypadki, np. utrata nieposzlakowanej opinii. Urzędnicy mają więc wzmożoną ochronę, a co za tym idzie – większą stabilność zatrudnienia. Częściej zdarza się natomiast ich przenoszenie – zwykle do innych jednostek organizacyjnych danego urzędu. Możliwe są także przeniesienia urzędników do innego urzędu, niekiedy również takiego, który znajduje się w innej miejscowości.

Więcej na stronie „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej