Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Menedżer nie zawsze zapłaci składki od zawartego z firmą kontraktu” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Obowiązki ubezpieczeniowe zależą od charakteru umowy o zarządzanie oraz od innych rodzajów aktywności zawodowej zainteresowanego. Trudności z oskładkowaniem kontraktów menadżerskich wynikają przede wszystkim z niejednorodnego charakteru tych umów. To, co powszechnie nazywane jest kontraktem menadżerskim, a niekiedy umową o zarządzanie, jest  umową nienazwaną, która zbliża się charakterem do umów nazwanych, takich jak umowy o pracę, zlecenia, o świadczenie usług, rzadziej o dzieło (gdy od menadżera oczekuje się osiągnięcia np. konkretnych rezultatów finansowych). Nie można więc jednoznacznie przesądzić, które przepisy o podleganiu ubezpieczeniom społecznym będą mieć zastosowanie do konkretnego menadżera. Sytuacja się komplikuje, jeśli oprócz kontraktu ma on też inne tytuły do ubezpieczeń – wówczas należy w każdym indywidualnym wypadku rozpatrywać, wg jakich zasad i na podstawie których tytułów menadżer powinien być oskładkowany.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej