Radca Prawny Magdalena Januszewska

Aktualności

„Szef nie może się spóźnić z upomnieniem” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Na nałożenie kary porządkowej pracodawca ma tylko trzy miesiące od popełnienia przez pracownika przewinienia. Szef nie może więc „wyciągnąć” starych grzechów podwładnego w dowolnym momencie. Kara nie może być zastosowana po upływie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie trzech miesięcy od jego dopuszczenia się. Upływ choćby jednego z tych terminów powoduje wygaśniecie prawa pracodawcy do ukarania pracownika za dane przewinienie. Są one ostateczne i nie podlegają przywróceniu.

Więcej na stronach „Dziennika Gazety Prawnej”

Czytaj więcej