Radca Prawny Magdalena Januszewska

Kategoria: Publikacje

„Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Od 1.01.2016 r. nastąpiła kolejna zmiana  reguł ubiegania się o interpretacje podatkowe. O stanowisku organu można będzie dowiedzieć się przed doręczeniem pisma. Ale jest też kilka rozwiązań mniej korzystnych dla podatników. Zostały one wprowadzone ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649). Wg znowelizowanych przepisów wnioski […]

„Dodatek za rozłąkę ? kiedy bez ZUS” – porada Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

Firma budowlana prowadzi działalność na terenie kraju oraz Niemiec (ale nie ma tam oddziału). Część pracowników spółki zostaje czasowo przeniesiona z kraju, do pracy na terenie Niemiec, w ramach delegowania w oparciu o unijną dyrektywę. Z tego tytułu pracownicy otrzymują dodatek za rozłąkę, w oparciu o obowiązujący w spółce regulamin wynagradzania. Czy trzeba odprowadzać składki […]

„Jeśli przedsiębiorca-rolnik nie poinformuje o kwocie PIT, wypadnie z KRUS” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Prawo”

Osoba, która chce dalej być ubezpieczona w KRUS, mimo że prowadzi działalność gospodarczą, musi spełniać określone w przepisach warunki, a ponadto składać odpowiednie informacje przewidziane w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu rolników. Jeśli nawet spełnia warunki, ale nie dopełnia obowiązków informacyjnych wobec KRUS, to musi się liczyć z tym, że KRUS stwierdzi ustanie ubezpieczenia rolniczego. […]

„Student z Ukrainy pracujący na zlecenie a składka zdrowotna” – porada Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i Podatki”

Przedsiębiorca planuje zatrudnienie na umowę zlecenia studentów z Ukrainy do 26 roku życia. Uważa, że powinni być traktowani tak jak polscy studenci, tzn. nie powinien istnieć obowiązek opłacania za nich składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy ma rację? Tak. Wynika to z art. 6 ust. 4 usus, który wskazuje, że osoby wykonujące pracę na podstawie umowy […]

„Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i Podatki”

Jedyny udziałowiec założył spółkę z o.o. podpisując akt notarialny 16.06.2015 r. W dniu 27.07.2015 r. sąd dokonał rejestracji spółki w KRS. Faktyczną działalność gospodarczą rozpoczęła ona 8.08.2015 r., co zostało potwierdzone pismem złożonym do urzędu skarbowego. Od kiedy wspólnik podlega ubezpieczeniom? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 usus obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlegają, z […]

„Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy płatne jak urlop” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość i Podatki”

– Wypowiadam umowę o pracę pracownikowi, który ma ruchome składniki wynagrodzenia. Chcę go jednocześnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie? Dotychczas zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie było regulowane w kodeksie pracy. Było natomiast stosowane w praktyce i uznawane w orzecznictwie, choć niejednolicie  (zob. wyroki SN z dnia 26 kwietnia […]

„Interpretacje wydawane przez ZUS – jak je uzyskać i jak się od nich odwołać” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w czasopiśmie „Rachunkowość”

Zawiłe przepisy prawa ubezpieczeń społecznych, sprawiają, że nietrudno o błąd przy naliczaniu należnych składek. Przedsiębiorcy mogą się przed tym ratować, składając wnioski o interpretacje w sprawach składkowych. Stosując się do nich są chronieni przed koniecznością zapłaty składek czy kar, gdy kontrolujący ich urzędnicy przyjmą inną wykładnię. Jeśli interpretację uznają za niekorzystną dla siebie, mają prawo […]

„Restrukturyzacja firm” – artykuł Magdaleny Januszewskiej i Anny Koleśnik w „Rachunkowość i podatki”

Od 1.01.2016 r. wprowadzone będą nowe procedury restrukturyzacji przedsiębiorców. Wynikają one z ustawy z 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (DzU poz. 978), która określa: * zasady zawierania przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością układu z wierzycielami, * skutki zawarcia układu oraz zasady przeprowadzania działań sanacyjnych, zmierzających do przywrócenia mu zdolności do wykonywania zobowiązań. Obecnie postępowanie zwane […]

„Trudniej zaskarżyć interpretację podatkową” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

Od 15.08.2015 r. obowiązują bardziej rygorystyczne warunki wnoszenia do sądu skarg na decyzje w sprawie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem do WSA, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację ? w terminie 14 dni od dnia, w […]

„Ulgowe oskładkowanie lekarzy świadczących usługi na rzecz zoz po odbyciu w nim stażu” – artykuł Magdaleny Januszewskiej w „Rachunkowość i podatki”

W ostatnim czasie da się zauważyć zmianę stanowiska ZUS co do możliwości opłacania składek od preferencyjnej podstawy wymiaru przez początkujących lekarzy-przedsiębiorców, w sytuacji gdy współpracują z dotychczasowym pracodawcą, u którego zdobywali pierwsze szlify w zawodzie.   Najpierw nie Początkowo ZUS odmawiał im prawa do ulgowych składek. Opierał się przy tym na wyroku SN z 23.03.2010 […]

 1. Strony:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12